Rektorat, 27.06.2019

Magistarski rad/ Radoje Kandić/ Pravni fakultetMagistrand RADOJE KANDIĆ braniće magistarski rad pod naslovom „OPŠTI BRAKORAZVODNI UZROK U CRNOGORSKOM PRAVU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO“, dana, 04.07.2019.GODINE U 12,30H, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.PROF.DR ZORAN RAŠOVIĆ- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

2.PROF.DR RADOJE KORAĆ- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 3.PROF.DR MAJA KOSTIĆ MANDIĆ- član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 240