Rektorat, 27.06.2019

Magistarske studije/ Aleksandar Ražnatović/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Aleksandar Ražnatović

DOSIJE BROJ  M 43/16

URADIo  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

 

" UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM PRIMJENOM SISTEMA RANOG OTKRIVANJA POGORŠANOG KREDITNOG PORTFOLIJA NA PRIMJERU BANKE U CRNOJ GORI"

 

 

Mentor : Prof. dr Slobodan Lakić

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

15 dana, od 27. 06.  DO 15. 07. 2019. GODINE

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

PODGORICA, 27. 06. 2019.  GODINE

 

Broj posjeta : 231