Rektorat, 01.07.2019

Magistarski rad/ Marko Vraneš/ Građevinski fakultetNa osnovu člana 31. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore donosim

 

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

I

Marko Vraneš, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – konstruktivni smjer, braniće magistarski rad pod naslovom ”Tehnologija betona visokih čvrstoća na bazi klasičnog i recikliranog agregata u Crnoj Gori”, dana 05.07. 2019. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

II

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Duško Lučić, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  2. Prof.dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  3. Prof.dr Radmila Sinđić Grebović, dipl.inž.građ, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

- GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -

 

 

                                                                                                  DEKAN,

 

                                                                                        Prof.dr Marina Rakočević

 

 

 

 

Broj posjeta : 195