Rektorat, 02.07.2019

Magistarski rad/ Suzana Gojčaj/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  primijenjenih MAGISTARSKIH STUDIJA menadžmenta Suzana Gojčaj DOSIJE BROJ  M 08/38

URADIla  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

 

" Uticaj demografskih kretanja na populacionu politiku u Crnoj Gori "

 

 

Mentor : Prof. dr Žarko Božović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

15 dana, od 01. 07.  DO 17. 07. 2019. GODINE

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

Broj posjeta : 211