Rektorat, 27.06.2019

Magistarski rad/ Dan Žegarac/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeU skladu sa članom 28 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama magistarski rad kandidata Dana Žegarca pod naslovom: “Uticaj Ljetnje pauze na motoričke sposobnosti fudbalera pionirskog uzrasta u Crnoj Gori” izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 127