Rektorat, 03.07.2019

Magistarski rad/Bojana Joksimović/Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Bojana Joksimović braniće magistarski rad pod naslovom „Žene na ključnim političkim pozicijama - faktori legitimizacije“, dana, 8. jula 2019.godine u 17,00h, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.prof.dr Nataša Ružić, predsjednik komisije 

2.prof.dr Veselin Pavićević, mentor

3.doc.dr Danijela Vuković-Ćalasan, član 

Broj posjeta : 178