Rektorat, 03.07.2019

Magistarski rad/ Teodora Stanković/Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Teodora Stanković braniće magistarski rad pod naslovom „Političko ponašanje kao posljedica kulturnog i političkog nasljeđa u postkomunističkim zemljama sa osvrtom na Crnu Goru i zemlje regiona“, dana, 11. Jula 2019.godine u 12,00h, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

 

1.prof.dr Boris Vukićević, predsjednik komisije 

2.prof.dr Sonja Tomović-Šundić, mentor

3.prof.dr Olivera Komar, član 

Broj posjeta : 271