Rektorat, 03.07.2019

Magistarski rad/ Jelena Gagović/ Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Jelena Gagović braniće magistarski rad pod naslovom „Uticaj televizije (informativnog programa) na demokratsku političku kulturu“, dana, 11.07.2019.godine u 13,30h, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

  1. prof.dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednik komisije 
  2. prof.dr Čedomir Čupić, mentor
  3. prof.dr Nataša Ružić, član 
Broj posjeta : 221