Rektorat, 10.07.2019

Doktorska disertacija/ Petar Božović/ Filološki fakultet 

Mr Petar Božović predao je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Vojko Gorjanc, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
  2. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore
  3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Petra Božovića i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 10. 07. 2019.

Broj posjeta : 618