Rektorat, 16.07.2019

Doktorska disertacija/ Sami Sermaxhaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Samija Sermaxhaja pod nazivom: „Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  4. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  5. dr Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

 

Broj posjeta : 611