Rektorat, 19.07.2019

Magistarski rad/ Itana Bubanja/ Prirodno-matematički fakultet 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad pod nazivom „Analiza dileptonskih parova iz raspada Z bozona nastalih u proton-proton interakcijama na energiji od 5 TeV na CMS eksperimentu“ kandidata Itane Bubanje, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 19. 07. 2019. godine.

 

 

Iz DEKANATA PMF-a

 

Broj posjeta : 800