Rektorat, 29.08.2019

Magistarski rad/Aleksa Kaljević/Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Aleksa Kaljević, dosije broj  m 15/22, uradio je magistarski rad na temu:

"Eksterna revizija u funkciji informacione podrške menadžmentu preduzeća – osvrt na kompanije u Crnoj Gori"

mentor: prof. dr Ana Lalević – Filipović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti 15 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u,  navedenom  periodu.

 

 

 

Broj posjeta : 197