Rektorat, 05.09.2019

Magistarski rad/ Dane Žegarac/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

 

Kandidat Dane Žegarac javno će braniti magistarski rad na temu: “Uticaj ljetnje pauze na motoričke sposobnosti fudbalera pionirskog uzrasta u Crnoj Gori’’, pred komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Stevo Popović, predsjednik
  2. Prof. dr Duško Bjelica, mentor, član
  3. Prof. dr Miroslav Kezunović, član

 

Odbrana će se održati dana 11.09.2019. godine sa početkom u 11:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 168