Rektorat, 12.09.2019

Doktorska disertacija/ Sami Sermaxhaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

 

javnost da će kandidat mr Sami Sermaxhaj javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: "Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, predsjednik;
  2. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, mentor;
  3. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, komentor;
  4. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, član;
  5. Prof. dr Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član;

Odbrana će se održati dana 20. septembra 2019.godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 142