Rektorat, 14.12.2015

Prezentacija polaznih istraživanja / Elektrotehnički fakultet / mr Uglješa Urošević14.12.2015.  Elektrotehnički fakultet


 

Mr Uglješa Urošević javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program za uspješan završetak doktorske teze pod radnim naslovom ,,Rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih relejnih sistema sa distribuiranim MIMO tehnikama" , 21. 12. 2015. godine u 12,00 sati u svečanoj sali tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Milica Pejanović-Đurišić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

2.  Dr Zoran Veljović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

3.  Dr Enis Kočan, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print