Rektorat, 20.09.2019

Magistarski rad/ Milena Daković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Milena Daković, javno će braniti magistarski rad na temu:Ekonometrijsko modeliranje stranih direktnih investicija na primjeru Crne Gore, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Rakočević, predsjednik
  2. Prof. dr Vesna Karadžić, mentor
  3. Docent dr Saša Vujošević, član

Odbrana će se održati dana 27.09.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 221