Rektorat, 20.09.2019

Magistarski rad/Rajka Đikanović/Filozofski fakultetRajka Đikanovićjavno će braniti magistarski rad Prirodni i  antropogeni resursi Nikšićke Župe kao osnova održivog razvoja pred Komisijom u sastavu:        

1. Prof. dr Miroslav Doderović, Filozofski fakultet Nikšić

2. Prof. dr Mihailo Burić, Filozofski fakultet Nikšić

3. Prof. dr Dragomir Kićović, Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

Javna odbrana obaviće se 27. septembra 2019. godine, u 11 časova, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

 

 

Broj posjeta : 234