Rektorat, 14.12.2015

Magistarski rad / Filološki fakultet / Tanja Đonlaga14.12.2015.  Filološki fakultet


Kandidat Tanja Đonlaga, javno će braniti magistarski rad Nastava leksike stranih jezika u osnovnim školama Crne Gore. Javna odbrana obaviće se 24.12.2015. godine u 12 časova u svečanoj sali Fakulteta pred kosmijom u sastavu: 

1. Dr Julijana Vučo, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, mentor i član, 
2. Dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, predsjednik, 
3. Dr Draginja Jeftić, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, član.