Rektorat, 30.09.2019

Doktorska disertacija/Petar Božović/Filološki fakultet 

Mr Petar Božović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Vojko Gorjanc, redovni profesor Univerziteta u Ljubljani
  2. Prof. dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Vesna Bulatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

 

Javna odbrana obaviće se 4. 10. 2019. u 17h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

 

Nikšić, 30. 09. 2019.

 

 

 

 

Broj posjeta : 302