Rektorat, 11.07.2017

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Dejan BratićUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA

Podgorica, 11.07.2017.godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

da se magistarski rad pod nazivom: »Razvoj softvera za vibrodijagnostiku rotacionih mašina LabVIEWTM /MATLAB®  u programskom okruženju« kandidata Dejana Bratića, bsc.etr.  i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.