Rektorat, 11.07.2017

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Marko ĐekićUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA

Podgorica, 11.07.2017.godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

da se magistarski rad pod nazivom: »Analiza korišćenja energije za stambene zgrade opremljene toplotnim pumpama u Crnoj Gori« kandidata Đekić Marka, dipl.maš.ing.  i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.