Rektorat, 03.10.2019

Magistarski rad/ Drago Šundić/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) magistarski rad kandidata Draga Šundića pod naslovom Moć i nasilje u političkim idejama Hane Arent , izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 317