Rektorat, 16.12.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Žugić Jovana16.12.2015.  Ekonomski fakultet


 

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA: ŽUGIĆ  JOVANA

DOSIJE BR: M14/1

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:  

PREVAZILAŽENJE AGENCIJSKOG PROBLEMA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA KVALITETA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA S OSVRTOM NA CRNU GORU

Mentor: Prof. dr Milan Lakićević

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 16.12. 2015. DO 30.12. 2015. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.