Rektorat, 18.10.2019

Magistarski rad/ Jelena Krstović/ Ekonomski fakultetKandidatkinja Jelena Krstović, javno će braniti magistarski rad na temu: "Komparativna analiza oporezivanja igara na sreću u Crnoj Gori i zemljama u regionu sa ciljem povećanja budžetskih prihoda", pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Rakočević, predsjednik
  2. Prof. dr Predrag Goranović, mentor
  3. Doc. dr Zdenka Dragašević , član

Odbrana će se održati dana 25.10.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 211