Rektorat, 21.10.2019

Magistarski rad/ Dragana Ćirović/ Ekonomski fakultetStudent magistarskih studija Dragana Ćirović, dosije br.  M 42/16, uradila je magistarski rad na temu: "Specifičnosti kreiranja optimalnog marketing miksa na tržištu organskih proizvoda u Crnoj Gori ".

Mentor: Prof. dr Boban Melović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

 

 

 

Broj posjeta : 258