Rektorat, 18.10.2019

Magistarski rad/ Ivan Čanović/ Ekonomski fakultetKandidat Ivan Čanović, javno će braniti magistarski rad na temu:"Brendiranje sportskih događaja u funkciji razvoja turizma", pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Božo Mihailović, predsjednik
  2. Prof. dr Boban Melović, mentor
  3. Prof. dr Vesna Karadžić , član

Odbrana će se održati dana 01.11.2019. godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 302