Rektorat, 21.10.2019

Magistarski rad/ Ivana Dedejić/ Ekonomski fakultetKandidat Ivana Dedejić, javno će braniti magistarski rad na temu:Oblikovanje ciljne strukture kapitala u funkciji povećanja tržišne vrijednosti preduzeća, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ana Lalević Filipović, predsjednik
  2. Prof. dr Milan Lakićević, mentor
  3. Prof. dr Anđelko Lojpur , član

Odbrana će se održati dana 28.10.2019.godine sa početkom u 12:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 163