Rektorat, 22.10.2019

Magistarski rad/ Nikola Martinović/ Ekonomski fakultetStudent magistarskih studija Nikola Martinović, dosije broj M17/27 uradio je magistarski rad na temu: "Analiza uticaja makroekonomske stabilnosti na nivo globalne konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana".

Mentor : Prof. dr Nikola Milović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

 

 

Broj posjeta : 249