Rektorat, 05.11.2019

Magistarski rad/ Drago Šundić/ Fakultet političkih naukaDrago Šundić, javno će braniti magistrski rad pod naslovom "Moć i nasilje u političkim idejama Hane Arent", u utorak, 12. novembra 2019. godine sa početkom u 14.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

-Prof. dr Čedomir Čupić, mentor

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 138