Rektorat, 05.11.2019

Doktorska disertacija/ Armend Ymeri/ Elektrotehnički fakultet



Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore obavještava javnost da će mr Armend Ymeri, zaposlen u Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK) - Elektrodistribucija Gnjilane, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izbor optimalne lokacije i kapaciteta fotonaponskih sistema u cilju smanjenja gubitaka snage i padova napona u distributivnoj mreži“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr  Vladan Vujičić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Saša Mujović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Vladan Radulović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  4. Dr Vesna Popović - Bugarin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  5. Dr Samir Avdaković, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.

 

Odbrana će se održati dana 18. 11. 2019. godine u 10 sati, u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta.

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 310