Rektorat, 06.11.2019

Doktorska disertacija/ Zorica Đurović/ Filološki fakultetMr Zorica Đurović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Upotreba metoda korpusne lingvistike u svrhu unaprijeđenja nastave i učenja leksike engleskog jezika brodomašinske struke, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Milena Dževerdanović Pejović, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Violeta Jurkovič, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj Univerziteta u Ljubljani
  3. Doc. dr Marijana Cerović, docent Filološkog fakulteta Univerzitet Crne Gore
  4. Prof. dr Nataša Kostić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Prof. dr Milica Vuković Stamatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 11. 11. 2019. godine u 11.15 h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 5. 11. 2019.

 

Broj posjeta : 216