Rektorat, 11.11.2019

Magistarski rad/ Svetlana Danilović/ Filozofski fakultetSvetlana Danilović, javno će braniti magistarski rad: "Vaspitno-obrazovna vrijednost škole u prirodi", pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Goran Barović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Rade Šarović, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 18. 11. 2019. godine u  11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 100