Rektorat, 11.11.2019

Magistarski rad/ Danijela Medenica/ Filozofski fakultetDanijela Medenica, javno će braniti magistarski rad: "Kompetentnost vaspitača za rad sa djecom sa smetnjama iz autističnog spektra", pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr Čedo Veljić, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 18. 11. 2019. godine u  12 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 141