Rektorat, 12.11.2019

Magistarski rad/ Milica Labović/ Filozofski fakultetMagistarski rad: "Primjena računara u planiranju i realizaciji nastave matematike u prvom ciklusu osnovne škole", kandidatkinje Milice Labović  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci.

Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana  isticananja obavještenja.

Broj posjeta : 121