Rektorat, 14.11.2019

Doktorska disertacija/ Marija Vojinović/ Prirodno-matematički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktorandkinje mr Marije Vojinović, pod nazivom  "Napredna molekularno biološka istraživanja i analiza evolutivnih procesa na modelu balkanskih pastrmskih vrsta", održaće se u utorak 19. 11. 2019. godine u sali 227 sa početkom u 16 časova, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

Prof. dr Danka Petrović - član

Prof. dr Dragana Milošević - predsjednik komisije

Prof. dr Danilo Mrdak - mentor, član

Broj posjeta : 260