Rektorat, 22.11.2019

Polazna istraživanja/mr Jelena Mijušković/Prirodno-matematički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktorandkinje mr Jelene Mijušković, pod nazivom  "Od Z do Higs bozona uz ograničenja na broj džetova nastalih pri produkciji bozona na LHC-u", održaće se u petak 29.11. 2019. godine, u sali 227 sa početkom u 10:15, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata.

Komisija je u sljedećem sastavu:

  • 1. Prof. dr Slobodan Backović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji, akademik CANU, predsjednik komisije
  • 2. Prof. dr Ivana Pićurić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,  član
  • 3. Prof. dr Nataša Raičević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor, član
Broj posjeta : 226