Rektorat, 20.07.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci.UNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

          Magistarski rad «Razvoj rješenja za realizaciju sistema za pametno navodnjavanje», kandidata Trifuna Savića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.