Rektorat, 25.11.2019

Magistarski rad/ Dušan Božović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost da će kandidat Dušan Božović javno braniti magistarski rad na temu: "Primjena principa marketinga u ostvarivanju finansijskih ciljeva sportske industrije" , pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Karadžić, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Mihailović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 06.12.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 131