Rektorat, 26.11.2019

Polazna istraživanja/ mr Sunčica Rogić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost da će student doktorskih studija mr Sunčica Rogić javno braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Konceptualni model sistema poslovne inteligencije u direktnom marketingu baziran na Support Vector Machine metodu“ pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata u sljedećem sastavu:

-Prof.dr Ivan Luković, predsjednik

-Prof.dr Ljiljana Kašćelan, mentor

-Prof.dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati 04.12.2019.godine u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici u 09,00 sati.

Broj posjeta : 265