Rektorat, 25.11.2019

Doktorska disertacija/ mr Milan Ivanović/ Filološki fakultetMr Milan Ivanović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom: "Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene", pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Filipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu;
  2. Prof. dr Julijana Vučo, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu;
  3. Doc. dr Dušanka Popović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  4. Doc. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore;
  5. Prof. dr Boban Arsenijević, Institut za slavistiku Univerziteta u Gracu.

 

Javna odbrana obaviće se 6. decembra 2019. u 15 h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

 

Broj posjeta : 223