Rektorat, 03.12.2019

Magistarski rad/ Nina Zečević/ Fakultet političkih nauka 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine)  magistarski rad kandidatkinje Nine Zečević pod naslovom Faktor liderstva u teritorijalnim sporovima u međunarodnom pravu na osnovu studije slučaja politike Margaret Tačer prema folklandskom pitanju, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka. Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 138