Rektorat, 22.12.2015

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Željka Čurović22.12.2015.  Arhitektonski fakultet


 

Željka Čurović,dipl.inž.pejz.arh., javno će  braniti magistarski rad na temu »TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA RURALNIH NASELJA ZALEĐA BOKOKOTORSKOG ZALIVA I ZNAČAJ U PROCESU REVITALIZACIJE«, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Veljko Radulović, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, predsjednik
2. Mr Dimitrije Mladenović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu u penziji, član
3. Dr Svetislav G. Popović, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, mentor i član

Odbrana će se održati dana dana 28.12.2015. godine u 12:00 sati na  Arhitektonskm  fakultetu u Podgorici, Sala 102.