Rektorat, 06.12.2019

Magistarski rad/ Adnan Đoković/ Fakultet političkih naukaAdnan Đoković, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Specifičnosti integracije Španije u NATO i EEZ", u srijedu, 11. decembra 2019. godine sa početkom u 10.50 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik Komisije

-Prof. dr Gordana Đurović, mentor 

-Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

Broj posjeta : 97