Rektorat, 06.12.2019

Magistarski rad/ Jelena Šebek/ Fakultet političkih naukaJelena Šebek, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Pristupanje novih članica NATO-u (Case study: Crna Gora i NATO)", u srijedu, 11. decembra 2019. godine sa početkom u 9.50 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

-Prof. dr Gordana Đurović, mentor 

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 91