Rektorat, 12.12.2019

Magistarski rad/ Anastasija Kostić/ Fakultet likovnih umjetnostiMagistarski rad pod nazivom "Kontekstualnost identiteta kroz prizmu slikarskih medija“studenta postdiplomskih magistarskih studija Kostić Anastasije, dosije br.1/2013 izložen je na uvid u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju.

Rad se stavlja  na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju u navedenom periodu.

                                                      

 

   

                                                                                

                                                                         

            

Broj posjeta : 187