Rektorat, 22.12.2015

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Gordana Rovčanin22.12.2015.  Arhitektonski fakultet


 

STUDENTKINJA  MAGISTARSKIH STUDIJA GORDANA ROVČANIN

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"POSLIJERATNA ARHITEKTONSKA SCENA PODGORICE U KONTEKSTU STVARANJA IDENTITETA GRADA”

Mentor : Dr Aleksandar Keković

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI ARHITEKTONSKOG  FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 22.12. 2015.  DO 19.01. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI ARHITEKTONSKOG  FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.