Rektorat, 19.12.2019

Odbrana polaznih istraživanja/ Andrej Vizi/ Prirodno-matematički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Andreja Vizija, pod nazivom  "Dinamika populacije kudravog pelikana (Pelecanus crispus Bruch, 1832) na Skadarskom jezeru u funkciji lokalnih i regionalnih ekoloških faktora", održaće se u utorak 24. 12. 2019. godine u sali A1 sa početkom u 10 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Jelena Rakočević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
  2. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
  3. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
 

 

Broj posjeta : 155