Rektorat, 24.12.2019

Doktorska disertacija/Luka Filipović/Elektrotehnički fakultet 

Elektrotehnički fakultet - Podgorica

 

 

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da će MSc Luka Filipović, rukovodilac Odjeljenja za razvoj i održavanje u Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Kombinovani adaptivni algoritam za raspodjelu opterećenja pri paralelizaciji aplikacija“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Milutin Radonjić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,         predsjednik,
  2. Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor,
  3. Dr Slavko Gajin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član,
  4. Dr Slobodan Đukanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član,
  5. Dr Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član.

 

Odbrana će se održati dana 30. 12. 2019. godine u 12 sati, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.

Broj posjeta : 234