Rektorat, 25.12.2019

Doktorska disertacija/Katarina Mirković/Građevinski fakultet 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da će mr Katarina Mirković, dipl.inž.građ., stručni saradnik  Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom „Primjena elektrofilterskog pepela u asfaltnim mješavinama“, u petak 27.12.2019.godine, u „Plavoj sali“ Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 12,00 časova.

 

Mr Katarina Mirković, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  2. Prof. dr Goran Mladenović, dipl.inž.građ, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  3. Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
Broj posjeta : 106