Rektorat, 25.12.2019

Magistarski rad/ Grana Bubanja/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Grane Bubanje pod naslovom Odnosi sa javnošću u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori (aspekt: nedostatak saradnika za odnose sa javnošću), izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka. Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 116